Cookie- og Persondatapolitik

Cookie- og persondatapolitik

Websitet indeholder cookies. Når du anvender sitet, vil der blive indsamlet informationer om din brug og din enhed med det formål at målrette reklamer og føre en samlet webstatistik over hvilket indhold, som vores brugere anvender.

Du har ret til at afvise brug af cookies og profilering med henblik på målretning af reklame. Det nemmeste er, at slette dine cookies (se vejledning til at slette cookies).

Såfremt du indtaster personoplysninger her på sitet fx i forbindelse med tilmelding til en af vores nyhedsbreve eller tidsbestilling, gemmer vi oplysningerne med det formål at kunne sende dig de pågældende nyhedsbreve og reservere en tid til dig.

Oplysninger til nyhedsbreve slettes, når du framelder dig nyhedsbrevet. Vi gemmer dog dokumentation af dit oprindelige samtykke i to år. Webstatistik gemmes uden tidsbegrænsning i anonym form, der ikke føres tilbage til dig eller din enhed.

Skomageriet benytter sig af produkter fra Google og Microsoft, der begge overfører data til lande ude for EU/ØES (USA) i henhold til Privacy Shield-principperne for transatlantiske dataudvekslinger.

 

Uddybende information

Nedenfor finder du uddybende information om hvilke oplysninger, der indsamles, af hvem, hvad dine rettigheder er og meget mere. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

Ejer af websitet

Skomageriet
Gammel Køge Landevej 55
2500 Valby
Telefon: +45 36 45 45 73

E-mail: skomageriet@skomageriet.dk

 

Cookies- og persondatapolitik

I cookies- og persondatapolitiken kan du læse om, hvordan vi bruger cookies på vores hjemmeside, og til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, samt hvilke rettigheder, du som registreret har, og hvordan vi passer på de oplysninger, som vi modtager.

Skomageriet
Gammel Køge Landevej 55
2500 Valby
Telefon: +45 36 45 45 73

E-mail: skomageriet@skomageriet.dk

 

Cookies

Websitet anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din enhed. Cookies fungerer som et genkendeligt ID og kan ikke indeholde virus eller farlig kode.

Cookies anvendes til at udføre webstatistik og målrette information.

 

Målrettet information og reklamer
Her på siden målrettes der ikke information eller vises reklamer, men det er tilfældet på mange andre websitets. Information, der indsamles her på sitet af tredjeparter, bruges til at målrette annoncer på andre sites.

 

Webstatik via Google Analytics
Websitet anvender desuden Google Analytics til at føre webstatistik.
Googles persondatapolitik ses her: https://policies.google.com/privacy?hl=da
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=da

 

Samtykke

Brug af cookies kræver dit samtykke. Det er den forespørgsel du møder, når du først besøger websitet. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Rent praktisk kan det gøres ved at slette dine cookies. (Se: vejledning til at slette cookies). Næste gang du besøger websitet, vil du blive mødt med en ny forespørgsel om at give samtykke til brug af cookies. Du får også en ny forespørgsel, hvis der er sket ændringer i formål eller i hvem der sætter cookies på websitet. Det sker ret hyppigt.

 

Tredjepartscookies

Websitet gør brug af tredjepartskomponenter, der involverer andre virksomheder end Skomageriet. Ved placeringen af disse tredjepartscookies, indsamles der oplysninger om din brug af vores site og teknisk information om din enhed med det formål at udarbejde statistik og målrette reklamer til dig. For denne lagring og indsamling af oplysninger er Skomageriet fælles dataansvarlig med leverandøren af den pågældende tredjepartscookie. Skomageriet er derimod ikke ansvarlige for tredjeparters videre behandling af de indsamlede oplysninger. Du kan læse mere om behandlingen af personoplysninger i de pågældende tredjeparters egne persondatapolitikker, som der linkes til i cookieoversigten. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, herunder at få indsigt i de oplysninger, som disse virksomheder behandler om dig, skal du anvende de kontaktoplysninger, der angives i de pågældendes persondatapolitikker.

 

Personoplysninger

Skomageriet indsamler og behandler personoplysninger om sine brugere og besøgende på websitet. Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person.

Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde formålet med behandlingen, fx levere de services, som du efterspørger, optimere vores services og indhold, komme i kontakt med brugere eller fx registrerer dine tilmeldinger til tidsbestilling.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi typisk indsamler og behandler til forskellige formål og retsgrundlaget for behandlingen.

Når du besøger vores website

Som det fremgår af afsnittet om cookies, bliver der lagret cookies på din enhed, når du besøger vores website. De oplysninger, der indsamles, er typisk IP-adresse, type af browser, enhedens geografiske placering, samt oplysninger om, hvordan websitet anvendes, og hvor længe en bruger opholder sig på en given side. Oplysningerne gemmes uden tidsbegrænsning i anonymiseret form.

Lagringen af cookies sker som følge af dit samtykke.

Den efterfølgende behandling af de lagrede personoplysninger har til formål at generere statistik om brug af websitet, optimere brugeroplevelsen samt websitets funktion. Retsgrundlaget for behandlingen er Skomageriets legitime interesse i at genere retvisende statistik om brugere af vores hjemmeside samt optimere driften af hjemmesiden jf. Databeskyttelsesforordningens (forordningen) artikel 6, tk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Det er muligt at tilmelde sig Skomageriets elektroniske nyhedsbreve.

Tilmelding til nyhedsbrevene kræver, at du afgiver et samtykke. Det er altid muligt at trække samtykket tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i de fremsendte nyhedsbreve.

For at kunne levere nyhedsbrevene til dig, er det nødvendigt at indsamle og behandle oplysninger om navn og e-mail. Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet samt hvilke artikler du klikker på. Formålet er vores legitime interesse i at kunne levere nyhedsbrevet og bringe nyheder, der er relevante for læserne, samt at markedsføre Skomageriet. Retsgrundlaget for behandlingen er forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Når du bestiller tid hos en skomager

Med henblik på at kunne registrere tidsbestillingen, kontakte dig med yderligere oplysninger, er det nødvendigt, at vi indsamler og behandler en række personoplysninger.

De oplysninger, der indsamles, er navn, e-mailadresse, telefonnummer, emne og evt. meddelelse til os.

Retsgrundlaget er forordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandling af oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan endvidere finde sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at håndtere afviklingen af det pågældende event fx til udarbejdelse af navneskilte, deltagerlister og udsendelse af evalueringsskemaer.

Når du kontakter Skomageriet via e-mail

Brugere, samarbejdspartner og private personer kan kontakte Skomageriet via mail. Formålet med henvendelserne er forskellige, men når du retter kontakt til os, vil din henvendelse betyde, at vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. Det vil typisk være navn og kontaktoplysninger som e-mail og telefonnummer. Derudover vil besvarelsen af din mail henvendelse også nødvendiggøre, at vi opbevarer de oplysninger, der er omfattet af din mail.

Behandlingen er begrundet i vores legitime interesse i at kunne besvare henvendelser samt rådgive foreningens medlemmer om brancherelaterede spørgsmål og i forbindelse med konkrete sager, jf. forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Periode for opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, som er nødvendigt i forhold til formålet med behandlingen af personoplysninger. Perioden afhænger således af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Vi behandler dine oplysningerne så længe, det er nødvendigt i forhold til behandlingsformålet. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige, sletter vi dem.

Konkrete slettefrister:

Når en bookning hos vores skomagere er overstået, slettes deltagerlister samt øvrige personoplysninger, du har afgivet ved tilmeldingen.

Nyhedsbreve: Når du trækker dit samtykke tilbage, slettes oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet. Oplysninger, der er nødvendige for at kunne dokumentere, at udsendelsen var baseret på et gyldigt samtykke, gemmes dog i to år efter afmeldingen i overensstemmelse med forældelsesreglerne i markedsføringsloven.

Der vil kunne være særlige forhold eller lovgivning, der nødvendiggør, at visse oplysninger opbevares længere, fx er det et lovkrav, at faktura og regnskabsmateriale opbevares 5 år i henhold til bogføringsloven.

Videregivelse af oplysninger

Personoplysninger videregives til de medarbejdere i Skomageriet, der har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå oplysningerne. Personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.

Behandlingssikkerhed

Skomageriet har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

Skomageriets medarbejdere behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og der er vedtaget interne retningslinjer for dette, samt hvad der skal gøres i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Dine rettigheder som bruger

Som registreret hos Skomageriet har du altid ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger, og vi vil i så fald tage stilling til, om vi skal slette eller berigtige dine oplysninger eller begrænse behandlingen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilke formål registreringen tjener samt de nærmere kriterier for, hvor længe disse oplysninger bevares. Disse rettigheder har du efter databeskyttelsesreglerne og henvendelse kan rettes til Skomageriet via e-mail skomageriet@skomageriet.dk

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Kontaktoplysninger hertil kan findes på www.datatilsynet.dk

Oversigt over dine rettigheder:

  1. Du har ret til at afvise samtykke til brug af cookies og al persondatabehandling, der udføres på grundlag af samtykke.
  2. Hvis du har givet et samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. I forhold til brug af cookies kan det nemmest gøres ved at slette dine cookies. (Se: vejledning til at slette cookies).
  3. Du har ret til indsigt og at modtage en kopi af alle de personoplysninger, som Skomageriet måtte have registreret om dig. Det kan fx dreje sig om dine kontaktinformationer og tilmeldinger til vores nyhedsbreve Forespørgsler kan sendes til: skomageriet@skomageriet.dk
  4. Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig. Såfremt vores registrerede oplysninger er forkerte, retter vi dem gerne. Rettelser kan sendes til: skomageriet@skomageriet.dk
  5. Du har ret til at frabede dig profilering og direkte markedsføring. Skomageriet foretager ikke dataindsamling til profilering eller målrettet annoncering.
  6. Du har ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesse. Indsigelsen kan dog afvises, hvis Skomageriet kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  7. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset dine oplysninger, kan vi fremover – udover opbevaring – kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  8. Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Fx hvis oplysningerne ikke længere er relevante for det formål, som de er indsamlet til.
  9. Du har ret til dataportabilitet. Det vil sige at få transmitteret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden. Det gælder dog kun data som du selv har afgivet ved hjælp af automatiske midler (dvs. ikke papirdokumenter) og som behandles på baggrund af samtykke eller kontrakt.

Elementor

Statistik (anonym)

Anvendelse

Vi bruger Elementor til oprettelse af indhold. Læs mere

Deling af data

Disse data deles ikke med tredjepart.

Statistik (anonym)

Navn
Udløb
vedholdende
Funktion
Gemmer udførte handlinger på hjemmesiden

WooCommerce

Statistikker

Anvendelse

Vi bruger WooCommerce til webshopadministration. Læs mere

Deling af data

Disse data deles ikke med tredjepart.

Statistikker

Navn
Udløb
Funktion
Gemmer sidste besøg

Diverse

Formål, indtil undersøgelsen

Anvendelse

Deling af data

Deling af data afventer undersøgelse

Formål, indtil undersøgelsen

Navn
AIOT-rml1
Udløb
Funktion
Navn
_ga
Udløb
Funktion
Navn
wordpress_de8c6e487113f3ebed3af6515e2db2cd
Udløb
Funktion
Navn
wordpress_logged_in_de8c6e487113f3ebed3af6515e2db2cd
Udløb
Funktion
Navn
wfwaf-authcookie-29d11941c2ed5ec643784d2fbeb571f7
Udløb
Funktion
Navn
wordpress_7d6eb6662e89fff3f42160922bf8256e
Udløb
Funktion
Navn
wordpress_logged_in_7d6eb6662e89fff3f42160922bf8256e
Udløb
Funktion
Navn
wfwaf-authcookie-54427299aa790dd66cc162ac4df6f625
Udløb
Funktion
Navn
GetLocalTimeZone
Udløb
Funktion
Navn
squarespace-announcement-bar
Udløb
Funktion
Navn
ss_cvr
Udløb
Funktion
Navn
uael_visitor
Udløb
Funktion
Navn
cmplz_choice
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_marketing
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_preferences
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_statistics
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_consent_status
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_policy_id
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_functional
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_statistics-anonymous
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_banner-status
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
wp_lang
Udløb
Funktion
Navn
cmplz_consented_services
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
e_kit-elements-defaults
Udløb
Funktion

Vil du følge med i vores univers?

Det tidligere Holger Hansen Sko og Ortopædiskomageriet er slået sammen til SKOMAGERIET