Tilskud

Tilskud

Du kan få tilskud til ortopædisk fodtøj og indlæg, hvis du har diabetes, gigt, en aldersrelateret sygdom, en medfødt lidelse eller deforme fødder efter en ulykke eller sygdom. Det er din ortopædkirurg eller hospitalet, der ordinerer ortopædiske sko og fodindlæg, og det er kommunen, som bevilger tilskud.

Kommunen sender som oftest bevillingen til dig i din e-Boks. Derfra skal du sende den videre til os pr. mail eller printe den ud og medbringe den til din første konsultation. Kommunen sender IKKE automatisk bevillingen til os, hvorfor det er vigtigt, at du selv varetager dette.

Vi foretager kun konsultationer efter tidsbestilling. Du kan først aftale tid hos vores skomagere, når du har fået din bevilling fra kommunen.

Hvis du ikke har en bevilling, tager vi et konsultationsgebyr på 250 kr. Vi trækker gebyret fra, hvis du køber tilretning eller individuelt fremstillet ortopædiske fodindlæg eller sko hos os. Du skal selv betale en del af udgiften til dit specialfremstillede, ortopædiske fodtøj.

I 2021 er egenbetaling for sko 940 kr. pr. par til voksne og 520 kr. pr. par til børn.

I nogle tilfælde vil der også være en merbetaling på ortopædiske indlæg. Tilskuddene fra kommunen varierer meget, og da vi ikke altid kan producere indlæg og sko til den pris, kommunerne dikterer, vil der i visse tilfælde være en merpris at betale for dig som kunde. Vi anbefaler, at du ringer til os for at høre, hvad der gør sig gældende i din kommune.

Din pris er altså summen af egenbetalingen og merbetalingen.

Betaler du selv for dine specialfremstillede indlæg, og er du medlem af Sygeforsikring ”danmark”, får du et tilskud på 400 kr. pr. par (pr. 1. januar 2021).

Du får udbetalt tilskuddet ved at sende bonen og en kvittering med navn, adresse og CPR-nummer til Sygeforsikring ”danmark”. Vi kan også indberette til Sygeforsikring ”danmark”, hvis du ønsker det.

Vil du følge med i vores univers?

Vil du følge med i vores univers?

Det tidligere Holger Hansen Sko og Ortopædiskomageriet er slået sammen til SKOMAGERIET